ČTĚTE     !!!     Kandiduji do Senátu, přečtěte si prosím můj volební program. Děkuji. Radoslav Štědroň     !!!                                                                                     Níže, prosíme, čtěte připojení se k tr. oznámení PB na ČT.                                                                                         - - - - - - - Práce je nezávislá na kapitálu, kapitál je plodem práce a nikdy nemůže bez práce existovat. Proto je práce nadřazena kapitálu. Co prospívá lidem práce, prospívá také národu. To co škodí lidem práce, je zrada. Abraham Lincoln - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 RNDr. Radoslav Stědroň


 · Návrh ústavy ČR
 · Dopis soudkyni Fialové
 · Sociální konflikty-video konf.
 · Dopis soudu ve věci OKD č. 3
 · Dopis soudu ve věci OKD č. 2
 · Dopis soudu ve věci OKD
 · Dopis MF ve věci OKD

 · Odpověď Hradu k problematice výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe

 · Můj volební program do senátu:
 · 2014 – 2020

 · Dělnická strana sociální
 · spravedlnostiti a
   Strana práce předkládá
   občanům Ostravy
   tento společný volební
   program do
   Zastupitelstva města
   Ostravy na volební
   období 2014 - 2018

 ·  Televizní vystoupení
    Události a komentáře -
    16.5.2014

 ·  Televizní vystoupení
    Evropské voby -
    2.5.2014

 ·  Svrchovaný stát
    a veřejné zdroje -
    knížka Radoslava Štědroně

 ·  Dopis radním města
    Karviné z února 2013

 ·  Kandiduji do Senátu,
    volební program na
    období 2010 - 2016

 ·  SP kandiduje
    v komunálních volbách

 · VOLEBNÍ PROGRAM KPČR

 · AKTUALITY

 · STRANA PRÁCE
 · KONTAKTY


 · VOLEB.PROGR.DO EU-2014
 · VOLEBNÍ PROGRAM (EU)
 · POLITICKÝ PROGRAM
 · NÁŠ KOALIČNÍ POTENCIÁL
 · ETICKÝ KODEX POLITIKA
 · STANOVY


 · ŽIVOTABĚH

   RADOSLAVA ŠTĚDRONĚ


 · KNIHA NÁVŠTĚV


 · VOLEBNÍ PROGRAM

   MOR.-SLEZ.KRAJE


 · Stanovisko SP k referendu

   o ústavní smlově EU


 · KANDIDÁTI NA SENÁTORY

    -MUDr. Roman Jelínek (NJ)

    -Pavol Valko (FM)

    -Maxmilián Šimek (OV)

    -Václav Blažek (BR)


 · TABULKA HLASŮ


 · POPLATEK ZA KOMUNIKACI


 · NOVÉ HEŘMINOVY-PŘEHRADA

 · LANOVKA NA OVČÁRNU

 · TUNEL POD ČERVEN.SN.SEDLEM

 · GARANCE POLIT.STRAN


 · TR.OZN. VE VĚCI LTO
 · TR.OZN. NA VLÁDU ČR
 · TR.OZN. NA NEČINNOST
 · TR.OZN. PB NA ČT
 · TR.OZN.-PRODEJ ZLATA

 · Video - energie
 · Video - volby
 · Video - demonstrace

WebArchiv - archiv českého webu


 

AKTUALITY

Manifest politického občanského hnutí Pro občanskou ústavu


Dnešní česká ústava plnohodnotnou demokracii znemožňuje.
1/ Smyslem tohoto hnutí je dosažení nové Ústavy ČR - přijaté referendem.

2/ Kroky, cesty, k tomuto našemu jedinému, určujícímu a nezpochybnitelnému cíli jsou těžké, velmi těžké, složité, budeme je hledat a navrhovat po zbytek našich dní.

3/ Nejsme pro kosmetické úpravy a opravy dnešní ústavy - nedává to totiž smysl; dobře ji známe, víme, že je postavena tak, že dosažení našeho cílu - znemožňuje.

4/ Bohužel není možné "opsat" ani ústavu jinou, protože zastupitelská demokracie je v dlouhodobé a prohlubující se krizi celosvětově. Důkazy popisuje ale i možnou cestu nám ukazuje Prof. P.C.Dienel (Bergsuniversität Wupertal).

5/ Proto musíme nalézt cestu k tomu jak vůbec dosáhnout toho, aby bylo referendum - v zemi, kde to ústava neumožňuje - možné vyhlásit (víme, že ulice vždy vládla, vládne a vládnout bude - víme ale také, že současný zkorumpovaný režim zatím zajišťuje lidem chléb a střechu nad hlavou - nedostaneme proto na naše náměstí ony milióny voličů, kteří by zopakovali listopad 89).

6/ Musíme jít ústavní cestou podle ústavy dnešní. Je možné, že prvním krokem bude muset dojít k tomu - aby speciální zákon jednorázové referendum vůbec umožnil.

7/ Zde tímto kategoricky prohlašujeme, že obsah nové ústavy nebude sepisovat žádná osoba ani několik osob, žádná politická strana, žádná firma či škola, žádná loby. Rázně upozorňujeme proto všechny občany - voliče na to, protože manipulace sdělovacími prostředky v této naší věci je přímo smrtelná, že naše politické občanské hnutí nemá mandát ani cíl - novou ústavu napsat. I my se však jistojistě chceme na návrhu textu podílet.

8/ Text nové ústavy musí vzejít z celonárodní - navrhujeme dvouleté - diskuse všech voličů, kteří si myslí, že mají návrhy podstatných věcí týkajících se našeho státu, které musí být obsahem nového textu ústavy naší vlasti. Přímou demokracií - referendem - dosáhnout změny režimu, a to novou ústavou definované přímé demokracie v zemi.

9/ Naše práce je prací politickou - v Česku jsme kandidovali, kandidujeme a budeme kandidovat i nadále do všech úrovní voleb, které současná ústava umožňuje. Kromě parciálních volebních doporučení tento cíl je a zůstane naším prvním - nejdůležitějším.

10/ Z 219 politických subjektů evidovaných MV ČR na podzim 2014, má jako hlavní svůj politický cíl, shodný s naším cílem již: Strana práce a Demokracie. Vyzýváme kolegy a přátele s Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, Pravého bloku, Moravany, NE Bruselu - Národní demokracie, Masarykovy demokratické strany, Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska, Nespokojení občané, Klubu angažovaných nestraníků a mnohé další - pochopte, že bez nové ústavy - Vaše často specifické politické cíle není možné podle platné ústavy - dosáhnout. Věříme, že i naši přátelé z Konzervativní strany a Občanů.cz pochopí náš cíl a tím pak jim nebude cizí. Spojme se alespoň v tomto cíli a poté každý sám pod svým praporem vyjděmež proti současným politickým lotrům. Pruty knížete Svatopluka budou svázány a světu tak náš národ bude moci dokázat - to - co žádný ještě nedokázal. My si tu budeme spravovat svoji zemi, jenom my.

11/ Vítáme všechny další, kteří se připojí k našemu cíli.

12/ Uvítáme všechny voliče - občany, kteří souhlasí s naším cílem. Každý český volič musí mít právo připojit relevantní požadavek do návrhu nové ústavy - i na základě svých znalostí ústav civilizovaných zemí světa a zvyklostí a tradic Spojeného království, případně nám všem zatím utajovaným skutečnostem nového politického systému na Islandu.

13/ Budeme spolupracovat se všemi skupinami, hnutími, občanskými sdruženími a nadacemi, politickými stranami - jejichž cíle - zlepšit tíživou situaci, ve které naše země je - byť by jejich cesty řešení dnešního stavu země byly odlišné než je ta naše.

14/ Uvědomujeme si absurdnost naší situace neb roztříštěnost neparlamentních stran a občanských sdružení, které nesouhlasí s metodami dnešního vládnutí v zemi - které legitimizuje dnešní ústava - je takřka nekonečná.

15/ Uvědomujeme si z části i marnost našeho konání - protože proti politickým skupinám, nejrůznějším novinářským klikám, firmám a neznámým lidem v pozadí disponujícím stovkami milionů korun - nemáme šanci na úspěch.

16/ To ovšem naznamená nic nedělat. Do posledních našich dnů, které na zemi ještě strávíme - budeme přesto usilovat o to, aby lidi u nás pochopili, že pokud si neschválí v referendu novou ústavu, která vytvoří nový politický systém - který budou oni chtít - bude jim pod knutou současné ústavy jenom hůř.

17/ Jaká by měla nová ústava být? Téma celonárodního referenda volí voliči - celý národ - bude-li relevantní počet voličů takto svrchovaného státu - může být o čemkoli. Její text bude definovat svrchovaný český stát pro další staletí. Svrchovaný pro život příštích generací, aby mohli žít alespoň přiměřeně podobně tomu jak žijeme dnes my. Protože bude planeta disponovat stále menšími zdroji - jsou totiž vyčerpatelné a neobnovitelné - mnohé nenahraditelné. Proto Homo sapiens zůstanou k jeho životu pouze zdroje obnovitelné a nevyčerpatelné. Svrchovanost - tedy také nezávislost bude ústavou kodifikována jako nezávislost na dovozu základních potravin a výrobků. Nemůžeme dovážete zdánlivě levnější výrobky - domnívajíce se, že to bude prospěšné pro milión či milióny nezaměstnaných - takto státy nemohou fungovat. Bude v ní jasně definován náš vztah k EU - která musí mít pouze jeden nejdůležitější cíl - zachovat mír na kontinentu, tím budeme definovat i náš vztah k NATO a naši práci v něm. Nesmí existovat lidská práva jedinců bez adekvátních povinností těchto jedinců vůči svému státu. Nesmí existovat ve svrchovaném svobodném státě svoboda jedince bez adekvátních odpovědností každého jedince vyplývajících z jeho svobod. Nesmíme chtít stát sociální či nesociální - ale vždy především spravedlivý. Ze spravedlivosti se teprve musí odvíjet vztah státu k těm, kteří si nemohou plnit své povinnosti vůči státu. Dnešní ústava nedefinuje rodinu. To se musí napravit - chceme-li aby tento základní institut státu i nadále nedegeneroval. Asi padesát dalších podstatných parcialit musí nová ústava definovat, ale to není úkolem tohoto manifestu.

18/ My tedy nabízíme cestu. Nejde o žádný populismus (na to jsme všichni příliš staří a zkušení), žádný jiný známý či existující -ismus, nejde o řešení pro dnešní dobu absolutně nepříslušné - totiž levicové či pravicové, jde o návrh pro 8 500 000 voličů naší vlasti. Udělat si to tu takové jaké budeme chtít. Nelze žít bez ideálů - chceme spravedlivý stát života v pravdě. Jenom my, občané České republiky. A v tom nám nemůže nikdo bránit.

19/ Nic nevnucujeme nikomu - jsme demokraté. Nebude-li většina chtít - novou ústavu schválenou referendem - máme ústavu.Máme právně platnou ústavu z prosince 1992. My jen skrovně a tiše upozorňujeme už dnes, že podle této ústavy je cesta České republiky neudržitelná a spěje do katarze.

Petr Czasch, Jiří Polák, Radoslav Štědroň

Dáno v Pardubicích v říjnu 2014

Tento dokument se stává od listopadu 2014 nedílnou součástí Politického programu Strany práce


------------------------------------------

Také pohled na tu dnešní současnost v Ostravě

Byli jsme zastupitelé města Ostravy už v polovině devadesátých let. Byli jsme u toho od počátku. Ne všichni věci pamatují, ne všichni u toho byli od listopadu 1989. V roce 1990 totiž měla Ostrava 332 tisíc obyvatel, letos v roce 2014 se počet trvale přihlášených obyvatel města Ostravy – bez cizinců, přiblíží 290 tisícům – věděli jste to? Z Ostravy za tu dobu odešlo – zmizelo 40 000 obyvatel. To je Třinec. Z našeho města za tuto dobu odešlo více lidí než má dnešní město Třinec. Třinec opustil Ostravu. Každý rok z Ostravy ubude tisíc až jeden a půl tisíce obyvatel. Musíme také konstatovat, že v uplynulém období přibyly v Ostravě desítky vil a mnohdy takřka paláců nejrůznějších podnikavců, zločinců a snad i poctivých podnikatelů, které město zkrášlují. To je matematická charakteristika oněch – shodou okolností 25 let – čtvrtstoletí, od listopadu 89. Shodou okolností v tom, že v říjnu budou komunální a senátní volby a zhruba oněch 250 000 voličů města Ostravy bude opět známkovat, oceňovat a poté možná volit ty – kteří k tomuto vývoji také přispěli. Důrazně říkáme – také – vývoj v našem městě byl samozřejmě ovlivněn více celostátním směrem, který určoval parlament země. Strany v dnešním ostravském zastupitelstvu ovšem jsou zhruba stejné pořád od vzniku České republiky, tak jako v českém parlamentu. Myslíme si totiž, že nepřijme-li nové zastupitelstvo na podzim zvolené – radikální program posilnění města – bude trend – vylidňování města – POKRAČOVAT. A protože jsme oba realisté – optimista je ten, kdo nemá informace – několik vysvětlení, které zde chceme níže podat si nečiní nárok, že z Ostravy uděláme za 4 roky rozvíjející se bohaté město s blahobytně žijícími obyvateli. Uvědomujeme si například, že postavením bednistické Fukušimi na Karolině, oživení Masarykova náměstí a jeho okolí není možné. Co si soukromé aktivity s městem dělají je právě u nás do očí bijící – na jedné straně soukromý projekt developera na území bývalé koksovny a proti němu stojící soukromá aktivita firmy vlastnící současný módní dům Ostravica (o nenahraditelnosti bezkonkurenčních interiérů bývalého hotelu Palace raději nemluvit) – exkluzivní vstupní brána do historického jádra města. Musíme proto velmi přísně rozlišovat co je v kompetenci města – co ještě může a musí udělat jenom město a nikdo jiný to za něho neudělá – a co město neumí a nesmí – prostě zastupitelstvo nemá kompetence ani kraje, ani parlamentu, ani soukromé firmy. O to – případné čtenáře tohoto našeho textu chceme moc poprosit – rozlišujme – CO KOMU PATŘÍ, CO KDO MŮŽE ČI NESMÍ. Zastupitelstvo města Ostravy nedělá zákony této republiky.

V duchu výše definovaného vývoje našeho města tvrdíme, že obvody učinili za čtvrtstoletí práci, kterou si po listopadu vzali za své a že dnes je již jejich počet neoprávněně vysoký. Na zastupitelstvu města Ostravy (ZMO) budeme požadovat matematickou analýzu ekonomické a správní efektivnosti existence 23 městských obvodů s návrhem jejich snížení na původní 4 – ovšem tak, že tato analýza bude poskytnuta všem občanům města – a ti se v městském referendu rozhodnou, budou-li i nadále chtít platit ze svých daní 19 zbytečných zastupitelstev. V některých částech města pak budovy, které si místní zastupitelé honosně opravili a vybavili za těch 25 let – budou po některé dny v týdnu – a na to zase musí mít vliv lidé, v té které části města – budou pro lidi sedět úředníci těch odborů, které jsou lidmi nejčastěji využívány. Ušetřené peníze budou určeny pro zásadní snížení jízdného v městské hromadné dopravě. Zásadního snížení. Současně navrhneme hlasovat v ZMO o novém počtu členů ZMO v souladu se zákonem o obcích tak, že navrhneme nejnižší počet zákonem stanoveného počtu pro město velikosti Ostravy – tj. 35. Následně z tohoto počtu bude vypadat i jiný počet členů rady města – bude ho tvořit pouze primátor a 4 jeho náměstci. Tím se nejenom ušetří, ale především pro všechny občany města jasně otevřou oči na ty, kteří budou mít konkrétní odpovědnosti – ale i pravomoce pro jednotlivé oblasti řízení města. Dnes degenerované parlamentní strany budou mít velký problém nalézt nezkompromitované osoby, které se navíc nebudou bát vzít na sebe tíhu takto nově vzniklé odpovědnosti. Otevře se tak prostor pro nové strany a iniciativy z řad občanů města, kteří budou mít zájem otočit vývoj ve městě. Bohužel, toto hlasování (jakoby ho – přirozeně, mohli současné partaje připustit, když jim dnes nejde o nic jiného než o rozdělování koryt) o počtu členů nového ZMO nastane až za 4 roky, protože na podzim zvolené bude mít ještě počet 55, a v průběhu mandátu počet nelze měnit. Tím ale také chceme zdůraznit, že nám nejde jen o jedno volební období – ale o dobré celé 21. století pro Ostravu. Už dokonce i Česká televize v pořadu Nedej se, kritizovala projekt, který se realizuje, nerealizuje v korytě řeky Ostravice od soutoku s Lučinou zhruba po Hrušov. Kvalita vody se v této řece zlepšila za uplynulé čtvrtstoletí – ale je to stále nedostatečné pro to, aby z břehů u sadů J.A. Komenského mohly být do budoucna písčité pláže s bezpečným koupáním a plaváním pro obyvatele města – nikoli jen pro koukající občany, chránícími se před jakoukoli sprškou vody, kterou způsobí jejich psy. Zde jde o konkrétní příklad nemožnosti nápravy – pouze s kompetencemi města – bez spolupráce se zastupitelstvem krajským je prostě výsledem to, co zde máme.

Myslíte-li si, že parkování v centru města považujeme za kardinální problém města, kvůli kterému se město vylidňuje – omyl. To je klasický problém, který si člověk vyrobil sám (tak jako se nesmí divit kuřák, že si bude ve stáří – naříkat na to, že se mu ztěžka dýchá, dýchá-li ještě vůbec). Nastavili-li jsme si způsob života takový, který bez auta je už skoro nemyslitelný – tak se nedivme, že město, které nebylo postaveno na současných zhruba 160 000 evidovaných motorových vozidel – má s nimi problémy. V roce 1989 jich tu jezdilo po městě asi 85 tisíc. Jistě, postavíme nějaké parkovací domy, ale problém hustoty automobilismu vyřešen nebude – dokud bude na světě těžitelná ropa – tento problém zde zůstane. Ze světových metropolí se lze snadno poučit. Lidi zpohodlněli a ti, kterým ruch velkoměsta nevyhovuje, bydlí na vesnicích. My z Ostravy Karlovu Studánku neuděláme a nevěřte jiným – že jo. Vážení čtenáři – máte povědomí o tom, že je v Ostravě 10 000 neobydlených (tedy již postavených) bytů? To jsou ty améby na Horově ulici u radnice, barák na Hladnovské, ty baráky novodobého nudlismu (podle tvaru oken) na Karolině, ale nejen samozřejmě tyto nové objekty, ve kterých ještě nikdy nikdo zatím nebydlel – ale především volné byty v ostravských panelácích a činžácích. Volné byty v rodinných domech, kde v 10 - 12 místnostech žijí dva, často i jen jeden starý člověk. Projekty – jako kupříkladu ony budky na severu Hošťálkovic – pod vysílačem – stále kupodivu pokračují. Vědí to vůbec oni stavitelé, že z tohoto města, opakujeme posté – každý rok od roku 1989 bez přestávky a nezadržitelně mizí 1 000 – 1500 obyvatel našeho města. Pro koho to staví? – se ptáme. Tedy z peněz daňových poplatníků – rozpočtu města, nesmí jít v novém volebním období ani koruna na výstavbu těchto prázdných bytů. Všechny takto uspořené a získané peníze musí jít do zásadního zlevnění městské hromadné dopravy. Občanům předložíme analýzu – kde všude oněch 10 000 neobydlených bytů ve městě je.

V novém volebním období 2014 – 2018 vyprší smlouva , kterou má město s francouzskou společností na obhospodařovávání městské kanalizační a vodovodní sítě včetně městské čistírny odpadních vod (pokud nějakými dodatky si Francouzi již neprodloužili toto ždímání obyvatel města o jejich peníze). Město musí odkoupit podíl Francouzů, který oni v OVAK-u získali díky kuponové privatizaci. Každoroční zvyšování poplatků za vodné a stočné se děje totiž jenom proto, aby tato akciovka vytvářela zisk, který ze 70 % odchází do Francie ( takový podíl v této akciovce mají Francouzi). Město musí zvolit model pro správu vodovodů a kanalizací stejný – jako je tomu u stoprocentně městského podniku OZO. Města tady nejsou od toho, aby v městských společnostech, které slouží všem, či většině občanů, vytvářela zisk. Jde o přirozené monopoly, kterými město nemůže zvyšovat náklady svých obyvatel na své bydlení ve městě. Ve městě po jehož ulicích dnes brouzdá evidovaných oficiálních, přiznaných 25 000 nezaměstnaných. Toto jsou kompetence jenom města a právě města, zde se nelze vymlouvat na nekompetentnost českého parlamentu. Cena vody z Kružberku, Žermanic, Bašky, Morávky, Olešné, Těrlicka, Slezské Harty, z podzemních zdrojů ostravských - v Nové Vsi, či v Bělském lese je a bude dlouhodobě stále stejná , protože voda je podle Krajíčkova zákona nevyčerpatelná surovina. Je to něco jiného než těžit ropu v Kuvajtu, na Sibiři, ve Venezuele či Nigérii – tam už těžba bude vždy jen dražší – a jednou skončí. S vodou je to jinak, vážení. Proto francouzský model ždímání peněz z neznalých východoevropanů, který jsme v počátku devadesátých let vůbec nepochopili – musí skončit. Občan bude za vodu platit jenom tolik, kolik musí – ne tolik – aby zbylo i na bezpracné zisky pro jakési vydřiduchy, kteří využili geniální české kuponovky nikde jinde na světě se již neopakující.

U stoprocentně vlastněné městské společnosti zajišťující rozvod a výrobu tepla ve městě je to jinak. Byla v roce 2002 bez výběrového řízení prodána opět jakési francouzské společnosti (zajímavá shoda okolností), prodej prošel v ZMO o jeden jediný hlas, petice občanů města proti tomuto morálnímu lupu za všedního dne – tehdy, byla pochopitelně v tomto zkorumpovaném státě – zbytečná. My – budou-li to ovšem občané města chtít – to napravíme. Za 400 miliónů korun odkoupíme tuto městskou společnost zpět (oni ji koupili za 600, 200 měli okamžitě po vstupu do společnosti na terminovaných vkladech – tržní cena ale této transakce – největší stoprocentně vlastněné městské společnosti tehdy v České republice byla 3 000 000 000 korun). Model vytvoříme stejný jako v OZO – společnost bude vykazovat náklady jen ty, které zajistí provoz podniku – bezpečné zabezpečení tepla z centrálního zásobování pro obyvatele města. Nebude vytvářet zisk. Ten se dnes vytváří jen z důvodu jeho odvádění do Francie. U této společnosti 100% podílem. Město nesmí odírat své obyvatele ve stavu , ve kterém se město dnes nachází. Nakonec bude to zcela v intencích toho, co dělají vyspělé demokracie – ve Francii samotné, by si toto města nemohla dovolit. Vysvětlit ovšem všem, rozdíl mezi přirozeným monopolem a výrobou aut, rohlíků či košil atd. – není lehké. Ne všichni pochopili, že v systému (my ho zatím nejsme schopni pojmenovat – protože prostě v Česku jméno nemá), který se snažíme tvořit a tu nutně musíme zabrouzdat mimo municipální politiku, že ve státě nemůže fungovat vše jenom na soukromé bázi (a o tom jak taky může fungovat soukromník, jsme se zmínili v případě torza ostravské Ostravice). Musí vedle sebe kooperovat – ještě lépe českým slovem – spolupracovat - ryze soukromá společnost, mezinárodní korporace, soukromá fyzická osoba podnikající, družstvo, ale také společnost městská, krajská (případně regionální) a státní – právě pro oblasti, se kterými jsme se bohužel při osvětlování problémů před komunálními volbami v roce 2014 – v Ostravě, střetli.

Už jenom jeden problém Ostravy závěrem k naší stručné analýze a osvětě. Jestliže jeden z vítkovických provozů dnes potřebuje jednu miliardu na postavení technologie na vyčištění úletů ze své technologie – do ovzduší – tak tyto peníze tomuto soukromému subjektu poskytne v plné výši stát. Udělá to pro Ostravu, protože tím udrží dĺouhodobě zaměstnanost 250 pracovníků tohoto provozu. Poskytne je proto, protože za posledních dvacet let rozdal tento stát kdejakému Asiatovi miliardové dotace a daňové úlevy proto – aby si zde postavil něco, o čem nemáme vůbec jasnou představu – zdali toto tu bude ještě za deset let. Miliarda do této ekologické technologie je zcela adekvátní tomu, kolik je dnes zapotřebí peněz k vytvoření jednoho trvalého pracovního místa (zde opět musíme učinit malou odbočku – trvalé pracovní místo je takové, kdy zaměstnanec má relativní jistotu práce na 10 – 20 let - každý rok 252 pracovních dnů, denně 8-hodinová šichta s pěti týdny dovolené - to je trvalé pracovní místo a rádi bychom jej definovali ne na deset, dvacet – ale na celoživotní limit člověka tedy 40 let; vše ostatní se stává v této zemi jen příležitostnou brigádou či nějakou náhodnou sezónní hoknou). Takto konkrétně budeme řešit nedýchatelno v tomto městě přes zimu – nikoli stížnostmi na stát, který je stejně zkorumpovaný a prolhaný jako radnice tohoto města. Již v devadesátých letech jsme učinili konkrétní kroky k vyjasnění toku financí ze státního rozpočtu do tohoto kraje a města, města objektivně postiženého, ale Prahou stále vysmívaného a tedy také proto finančně silně diskriminovaného. Výměna všech zbývajících starých lokálních topenišť za ekologická s výrazným přispěním státu jejich vlastníkům , neboť ten je to tomuto kraji a městu dlužen, bude pokračovat. Pokračování budování ekologických technologií zabezpečujících relativně čistý provoz ostravského hutního podniku včetně mariánskohorské chemičky, bude prezentovat výraznější spoluprací s krajským zastupitelstvem, neboť instrument integrovaného povolení ( který definuje limity znečišťujících látek do ovzduší) jež umožňuje existenci těchto největších znečišťovatelů na území města, je v rukou kraje ne radnice. Budeme po celý rok šmidlit a vysávat ulice a cesty v celém městě – jeho 214 km2, uklízet a čistit město pro jeho obyvatele, ne že bychom bez rozhodnutí obyvatel v městském referendu, vyhazovali miliony za koupě jakýchsi fotbalových družstev či jiných magořin, které se v tomto městě za posledních 12 let udály.

Dělnická strana sociální spravedlnosti i Strany práce respektují platnou ústavu, všichni lidé v této zemi jsou si podle ní rovni, proto žádná skupina obyvatel města nebude protěžována, nepřizpůsobiví lidé nebudou jezdit zadarmo městskou hromadnou dopravou. Městští strážníci nebudou městem chodit na procházky, ale jejich práce se stane prací pro lidi v tomto městě – jinak tuto práci, kterou si dobrovolně vybrali, nebudou dělat. Volební program vycházející z tohoto našeho textu, DSSS a SP předloží společně občanům Ostravy v září. Pokud opět 65% voličů v Ostravě – tak jako v roce 2010, nebude v komunálních volbách volit, nic se nezmění a tedy tendence, které jsme zde zřetelně uvedli, budou pokračovat.

Není možné proto přece volit parlamentní strany.

RNDr.Radoslav Štědroň, Mgr. Václav Komárek
srpen 2014

Jak vyřešit současnou těžbu černého uhlí v OKR s výhledem této těžby - po celou dobu kdy bude možná.

Úvod:

Vzhledem k tomu že tato země - Česká republika je řízena mafiemi a zločinci od doby jejího vzniku v devadesátém třetím, veřejné mínění je tvořeno těmito skupinami. Pro ně platí jedno ze základních pravidel mafie - Je lépe veřejné mínění tvořit než se mu podřizovat. To se těmto skupinám podařilo - takže dnes drtivá většina obyvatel je jistě názoru - co je levnější, konkurenceschopnější - to se bude vyrábět, to se bude prodávat, kdo je dražší ve své výrobě či službách zanikne, přestane vyrábět. A tak se to už stalo u stovek podniků za posledních dvacet let.
Nějakým zázračným způsobem se chlapcům z Prognosťáku a z StB (ovšem Petr Cibulka jmenuje i další skupiny bratrstev) podařilo tuto jakoby správnou větu - z prvního pohledu jakoby exaktní, dostat do hlav národa. Národa, kde chybí státníků - je tady vůbec nějaký dnes? Národa, kde mají slovo osmadvacetiletí ekonomičtí analytici pravidelně v relacích veřejnoprávní televize, národa, který má nově vystudované ekonomy- ale má nějakého národohospodáře?
Má tento stát aspoň jednoho národohospodáře?

Totiž pohled národohospodáře - státníka, natož tak ještě s exaktním myšlením - přírodovědce - ten je na řešení těžby uhlí v Česku - odlišný. Od většiny obyvatel Česka. Primitivní pohled průměrného Čecha jak vyřešit podnik, který má produkt dnes dražší, než produkt, který lze dovést, importovat do republiky. Médii vytvořený názor primitiva - je to dražší - zavřem krám. Tečka.

A co na to státník ?

Státník ví své. Státník se ptá, státník hledá spravedlnost - protože ví, že je to nejvyšší úkol každého státu. Státník - národohospodář ví, že podle platného Horního zákona je nerostné bohatství na území této země - majetkem státu - České republiky. Bez výběrového řízení (standard výše uvedeného krátkého shrnutí existence tohoto státu) stát prodal za 4 mld korun v roce 2004 komusi svůj podíl v OKD a.s. Prodal samozřejmě za tuto babku doly, koksovny, železniční vlečky úžasného rozsahu, desetitisíce bytu na Ostravsku, špičkové rekreační středisko v Tatrách - Podbánké a hromadu dalších nemovitostí a movitostí, které souvisí nebo vůbec nesouvisí s těžbou a zpracováním černého uhlí. Pochopitelně, že neprodal miliony tun kvalitního ( nebojme se tohoto termínu - uhlí ve Slezské černouhelné pánvi není žádný severočeský hnědouhelný šrot či hodonínské lignitové proplástky, jde o vysokovýhřevnou surovinu vhodnou i k výrobě koksu - bez kterého posledních sedm existujících vysokých pecí v Česku nemůže dlouhodobě existovat) uhlí, jehož zásoby v regionu umožní jeho těžbu po dalších více než 30 let, se zásobami pod Frenštátem možná více než 50 let.
To uhlí nepřestalo být majetkem České republiky - avšak protože - jak bylo výše uvedeno zde vládnou ti co tu vládnou - tito gangsteři umožnili majitelům OKD a jimi vyklonovaných odnoží vytáhnout od doby privatizace - v roce 2004 z tohoto podnikání přiznaných 52 mld korun. Odnést pryč z republiky.
Toto číslo sdělil v nedávné době - září 2013 i představitel politické strany, která byla u této privatizace v roce 2004.
A zde se již dostáváme k fenoménu, který v žádném případě není jasný 8 a půl milionu voličů této země.
Zde nejde o výrobu svíček, karburátorů, chleba, brýlí, hodinek, letadel, sacích bagrů, traktorů, košil, tužek, prostěradel, kondomů, telefonů, dámských kalhotek, dýmek, rádií, žárovek, tabletek na prostatu, buchet, stolů, šroubováků, oken, piva, sklenic, klobouků, talířů a milionů dalších výrobků - se kterými stát nemá nic společné - protože je nevlastní. Protože ty výrobky nevlastní.
Ale nerostné bohatství této země je majetkem této země, jejich současných 10 a půl milionů obyvatel - z nich tedy dnes 8 500 000 voličů, kteří by měli o všem ve svém státě rozhodovat. Jenom tito o svém bohatství - vyčerpatelném, neobnovitelném - pozor NENAHRADITELNÉM - této surovině, mají rozhodovat.
Dnes o ní vůbec nerozhodují - noví majitelé si zároveň přisvojili právo prodávat majetek státu komukoli, za jakoukoli cenu, kamkoli. Majiteli nic neplatí, nic nevrací (odvody za těžbu obcím, na jejichž území se těží - ročně městu Karviné 31 mil Kč, jsou směšné). Tu hloubaví národohospodář je schopen vyplodit otázku - jsou -li zásoby ještě cca na 30 let - kolik toho uhlí jest tedy ještě pod zemí - a za kolik by se dalo hypoteticky prodat - s vědomostí Krajíčkova zákona - ze kterého pochopitelně vyplývá, že dlouhodobě ceny uhlí - a jakýchkoli fosilních paliv (včetně uranových rud) - už budou jenom vyšší. Vyšší proto - protože jsou vyčerpatelné a neobnovitelné - je jich a bude jich už čím dál méně.

Země je pouze sklad, ze kterého Homo sapiens bere - nic do něho nepřidává.
A bude brát ještě sto, možná dvě stě let - pro své potřeby 7 miliard jedinců.
Nikoli nějaké tisíce let, ale dvě, tři stovky let.

Nu, a tu hloubaví státník zjistí, že zásoby uhlí v dnešních cenách se mohou pohybovat kolem 200 000 000 000 korun. Ty peníze patří majiteli.
Chlapci, kteří v roce 2004 získali rozhodující podíl v OKD, ale státu zaplatili - viz výše.
Toto je privatizace po česku - a je třeba o tomto tématu vést 5-hodinovou disku v nedělních Otázkách - tak, aby se národu - který stále vlastní toto uhlí ( samozřejmě i v severních Čechách to hnědé, kámen ve všech lomech v republice, včetně rašeliny v jižních Čechách), tak - aby se národu otevřely oči. Protože dnes už je úplně mimo. Je okraden - a ani o tom neví.

Protože u privatizace dolů na uhlí v Česku žádný státník nebyl, protože tu v té době žádný státník přirozeně nebyl ani se už vlastně nemusíme nějak pozastavovat co se tehdá stalo. Stalo se.
Byla podána jedna žaloba na vládu České republiky ve věci privatizace zbytkového podílu v OKD, který vlastnil stát. V březnu 2005, samozřejmě, že tyto akty občanské angažovanosti jsou v této zemi podobné volání v lese - stejný účinek. Petr Havlík už x-krát popsal tuto situaci v Politickém spektru. A jak píše ve svých textech - A NIC. Vůbec nic se neřešilo a neřeší.

Žijeme však někteří ještě i dnes a proto se státník, národohospodář musí snažit přispět k řešení situace, která jako by byla neřešitelná. - Respektive řešitelná oněmi ekonomickými analytiky - ceny uhlí z Paskova jsou nekonkurenceschopné. Zavřít šachtu. 1200 lidí bez trvalé práce. Především se státník pídí po informacích - kolik stát dovolí dovést uhlí do země - odkud a za jaké ceny - my lidé prostí tyto fundamentální informace - NEMÁME. Víme však bezpečně jak se jeden ze spolumajitelů OKD či čeho všeho klonovaného z této firmy, k problematice regionu staví - viz jeho rozhovor v české mutaci časopisu Forbes z července 2013. Je třeba velice přesně exaktně a vědecky bez jakýchkoli příkras a s čistou hlavou distingovaně a kultivovaně v klidu deklarovat, že dotyčnému spolumajitele NWR či čeho všeho co ovládá těžbu a zpracování černého uhlí v OKR - je úplně u prdele co si počnou lidé ze zavřených šachet.
Je to ovšem zcela legitimní stanovisko spolumajitelů těžby černého uhlí v Česku. Jsou to investoři - za stovku koupí a pokud možno za sto padesát chtějí prodat - nic víc je nezajímá. Naprosto v pořádku. Stát jim tento kšeft umožnil. Tečka, co mě státe otravuješ - jediné co se dnes může z břehu švýcarského jezera ozvat.

Nu, ale v této zemi nezdegenerovali úplně všichni.
Pozor - to ne.

Státník - národohospodář se ptá.
Touto salámovou metodou by si mohli spolumajitelé - když stát nic nebude dělat - dovolit pozavírat během deseti let celé OKD. Dnes 13 000 trvalých pracovních míst - proměněných - v netrvalé. Státník ví, že na tento velký podnik - jeden z největších v zemi jsou napojeny stovky menších, větších firem. NE OPAČNĚ, ne opačně. TY zhasnou, když zhasne OKD. Programy lákání investorů za podpory státu - z peněz daňových poplatníků - pracujících této země - nenahradí během dvou let - ani ne do konce roku 2014 1200 trvalých pracovních míst a míst na ně napojených - to jsou zoufalé výkřiky politiků - nikoli státníků.
Nic nemají připraveno.

Zde státník vyřkne větu, kterou ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích - od soukromých sdělovacích prostředků jsme se to samozřejmě nikdy nemohli dovědět - jsme ještě nikdy neslyšeli - v Evropě je všeho dost. Dokonce nadbytek. Co chcete vypodnikat stále. Co chcete po těch nových podnikatelích, aby vyráběli - když je trh vším přesycen. Absolutně přesycen. Nic nechybí - a když tak je to nějaká Rubikova kostka, kterou budete vyrábět dva roky a pak neprodáte ani jednu. Žádná trvalá pracovní místa. Žádná trvalá pracovní místa.
Stát má úkol číslo jedna - starat se o to, aby všichni v této zemi platili daň z příjmu - aby pokud možno všichni pracovali.
Když nepracují - tak v této zemi - v srdci Evropy jsme si vydobili právo - že se stát postará o nezaměstnané a důchodce.
Důchodců je cca 2,5 mil a nezaměstnaných 0.55 mil., matek na mateřské stále cca 80 000 a Česká televize 2 nám sdělila ve svém dokumentárním pořadu, že se tu pohybuje cca 100 000 bezdomovců ( kolik z nich dostává od státu tu povinnou jednu stovku korun na den - KDO VÍ?). Pracuje a každý měsíc platí - ty nejčistší a velmi dobře vymahatelné daně - daně z příjmu kolem 4 500 000 obyvatel této země ( zbytek do našich celkových 10 500 000 obyvatel jsou výše uvedení, děti, nesvéprávní, invalidé a neidentifikovatelní). Státník nemůže jenom tak mýrnixtýrnix hazardovat s úbytkem trvalých pracovních míst.

A to si dokonce ti co momentálně jsou viditelní u kormidla tohoto státu dovolili vyřknout, že pádem OKD padne 70 000 pracovních příležitostí.
Toto číslo se zdá velmi podhodnocené a optimistické - bylo by jistě větší. Avšak Rusnok - osoba nastrčená do funkce premiéra této vlády či co to je za družstvo, které se tu vydává za exekutivu státu od počátku existence tohoto mladého státečku - řekne na tiskovce 18. září 2013, že stát má připraveny programy na sociální zajištění 1200 propuštěných zaměstnanců z dolu Paskov. Stát si každý rok již snad od roku 2007 půjčuje více než 100 000 000 000 korun. A tento účetní v roli premiéra toto řekne.
Kolik nezaměstnaných si ještě stát český chce dovolit sanovat? Ví vůbec tito lidé, kteří kroutí kormidly tohoto státu (kroutí pouze - abychom nevypadali naivně, že bychom si mysleli, že oni řídí tento stát) co to je ve státě více než 600 000 nezaměstnaných - co to je rodin. Rodin kde jsou lidé, kteří chtějí pracovat, ale nemohou. Nebo si ti hochové myslí, že jsme národ Jágrů, brankářů Čechů, Gottů a toho kluka z Třince, který v pokru vyhrál jednorázově 90 000 000 korun a je tak za vodou? Nikoli - to jsou jenom výjimky, které potvrzují pravidlo, že průměr IQ tohoto národa je porád stejný - tak jak byl před deseti lety, třiceti lety nebo 50 lety. - Přečtěte si prosím, práce o IQ české společnosti od psychologa Cyrila Höschla. Drtivá většina lidí v tomto státě nikdy nepodnikala, nepodniká a nikdy podnikat nebude. Vyhovuje jim a stačí jim ( prokristapána - pochopte, že nemají na víc), potřebují monotónnost fabriky a osmihodinovou pravidelnou šichtu. Představy účetních typu Vladimíra Dlouhého, že tu budou samí ekonomičtí analytici, primáři, advokáti, realitní makléři, burzovní šidilové a kejklíři, universitní profesoři a tlumočníci, je - paranoidní. Vzdělanostní společnost ? - a česká mládež dnes neví kdo napsal Babičku, proti komu bojoval ve druhé světové Stalin a která řeka protéká Brnem. Když se jim odpojí všechna navěšená sluchátka z hlavy - tak jako kdyby hlavu ani neměli - mají ji totiž povětšinou jen na pití a jezení. Ano, toto je velká část české mládeže - po dvaceti letech existence nového státu - jeho visitka. Taky toto je jeho visitka.
Těch 1200 lidí ( nebo kolikto - informace v posledních 14 dnech se v médiích stále mění) samozřejmě nedovede dnes stát okamžitě zaměstnat. To je velmi vážný humanitní problém pro státníka - stát nezaměstnaným dá na životní základ tedy na platbu nájmu, potraviny, ošacení a hygienické potřeby, ale na nic víc tito lidé - pokud neseženou legální práci už nikdy nebudou ve svém životě mít. To je deprimující stav pro velkou skupinu lidí v Česku - tato skupina se proto nesmí zvětšovat. Nebudeme zde na tomto místě přirozeně rozebírat dopady života této degenerující skupiny obyvatel - voličů českých, na kriminalitu a mnoho dalších sociopatologických projevů, které státníka rmoutí. Velká část lidí v Česku ( jenom v Česku ?) si přeje životní jistoty, je to patrně přirozená lidská potřeba. Český stát takto nastaven není. Zatím. Například věty z ústavy portugalské o práci a jejím významu pro stát v naší ústavě zatím považujeme za nepotřebné. A mohli bychom hledat v ústavách jiných civilizovaných států podobné věty.
Ano - jistě dnes v Česku nermoutí těžké důsledky na psychiku lidí bez práce nikoho - protože tu státníci nejsou.

Státníka nezajímá co bude zítra, ale co bude v jeho státě za 50 let, proto jeho zítřejší rozhodnutí činí s touto perspektivou vidění světa. Stát dnešní potřebuje dnes takovéto státníky. Nemá je.
Zítřejší český stát je však nepotřebuje - přijme-li národ vizi státu přímé demokracie a referendem si tak schválí novou ústavu, která takovýto stát přímé demokracie bude definovat. - Pak nebude státníky potřebovat, bude potřebovat pouze politiky manažery, spravující zemi v systému a podle pravidel, která nová ústava nastaví. Dnešní ústava stát nedefinuje.
Kdo v Česku zná byť jediného švýcarského politika? Kolik je takovýchto Čechů z oněch 8,5 mil voličů? Nikdo. Pár jedinců na zamini.
Ve Švýcarsku opravu vládne lid (samozřejmě, že jsme si vědomi defektů Švýcarska ve druhé světové válce i současného neviditelného vlivu světových bratrstev na fungování a existenci tohoto bankovního státu). A lid by nikdy nedopustil to co se u nás stalo v případě privatizace černého uhlí (nejen černého). V Česku zatím samozřejmě lid nevládne - i když to má napsáno v ústavě dnešní.
Dílo vládnoucích mafií se tak daří - je třeba veřejné mínění řídit, nikoli se mu podřizovat. Proto také masmédia zveřejňují dnes a denně průzkumy zveřejněných mínění. Nikoli
VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ.
Jsou u nás uveřejňována zveřejněná mínění. Jenom to co se hodí mafiím do krámu. Veřejné mínění je nutno totiž přísně cenzurovat.

Je tu ještě nutno zmínit jeden aspekt - v Česku zásadně nezanedbatelný - pražský centralismus. Praze v některých kruzích bude velmi vyhovovat, když se z Ostravska stane druhý Žacléř (v Žacléři v 92- 93 roce zavřeli šachtu která zaměstnávala cca 1500 lidí a dodnes městečko žije z podstaty; nepřizpůsobiví a důchodci, totální útlum, ano lidé tam nehladoví, neumírají hladem), zastavení dolů by samozřejmě silně ovlivnilo i místní hutě - jejich majitelé nebudou mít jediný argument - proč zde zůstat a nepřejít se svou výrobou do perspektivnější oblasti polské - objektivně - dvě třetiny Slezskouhelné karbonské pánve jsou na území Polska). Některým pražským skupinám bude vyhovovat upozadění dnes stále ještě relativní síly Ostravska. A to jak politické tak hospodářské.
Řešení.
Do konce roku 2013 převzít od majitelů OKD všechna výrobní zařízení a logistiku a započít spravovat těžbu státního majetku - černého uhlí - státním podnikem. Vypořádávat s majiteli dnešními OKD se pak může stát dalších dvacet let. To není vůbec podstatné. Podstatné je, že bude zachováno 13000 pracovních míst na možná dalších 30 let. Stát nevytvoří - není schopen vytvořit adekvátní náhradu.
Státní podniky jako ČEZ a jiné nebudou nakupovat uhlí odjinud než z českých dolů - dokud bude těžba možná.
Zde platí zákon - všechno uhlí na území Česka se vytěží až do zásob, které lze ještě technicky vytěžit. To uhlí v zemí nesmí zůstat. V dalších 50 letech stát musí dablovat či ztrojnásobit přenosovou elektrizační soustavu tak, aby zvládala nápor nárazových výrob elektřiny ze zdrojů nevyčerpatelných - protože jen ty budou pro stát z dlouhodobého hlediska k disposici.
Námitka liberálů a účetních, kteří nikdy nepracovali ve fabrice, všech těch pražských kavárenských žvanilů - přece stát neumí řídit firmy.
V demokracii musí mít každý stejné právo - národní hospodářství musí být spoluprací firem soukromých - jednotlivců, akciovek, kolektivních firem, družstev, odborových sdružení majitelů (viz podniky tohoto typu v USA) až po podniky municipální, regionální a státní. O tom, jak lze jmenovat odpovědného zástupce státních firem nutno poslechnout výklad ing. Schlimbacha. Podívat se pak nutno jest na Módní dům Ostravicu - v srdci Ostravy - to je vizitka jak soukromý majitel - investor řádně řídí a provozuje svůj kšeft. Tisíce takových případů v republice celé jest za posledních dvacet let. Vedle tisíců případů, kdy soukromníci řídí firmy řádně. Ale v žádném případě nelze generovat obecně, že je to jenom tak či jenom onak.

Pravdu třeba hledat v tomto českém politickém chlívu.
Ti ideologičtí předpojatí šíbři posledních dvaceti let nemají o pojmu pravda tušení.

Tedy toto je můj návrh řešení - stát si svůj majetek bude obhospodářovávat sám, trošku podobné jako u lesů.

Nepřijatelné?

No samozřejmě jsme naprosto v klidu - zde žádný státník není v této zemi - je vysoce pravděpodobné, že scénář se bude ubírat podle slov nynějšího premiéra.
Ale pak je výsledek do pěti let znám. Úpadek.
Od roku 1990 z Ostravy zmizelo 40 000 lidí, tedy město Třinec.
Nebude-li stát striktně chránit každé trvalé pracovní místo - proto, aby docílil zásady, že každý schopný musí platit daň z příjmu - každý měsíc po celý rok a po celý svůj život až do důchodu - za dalších dvacet roků bude situace ne - snad - geometricky, ale daleko strměji - ještě horší. O skladbě pozůstalých obyvatel ve městě, v regionu je třeba mít ty nejhorší obavy.

Závěr přímo uzávěr:

Tržní ekonomika v čase devadesátých let a i v současné době ještě, přinesla pro život lidí výrazná positiva a i prosté lidské radosti pro celou českou společnost v novém státě. Výrazná positiva.
Avšak těch problémů nově vzniklých, kiksů a omylů je tolik, že je státník nemůže přehlížet - a donekonečna omlouvat a vymlouvat se stále na čtyřicetiletí bolšanů u nás. Nedostatky jsou všude kolem nás a pokud národ vygeneruje nějaké státníky v dnešní době, řešení těchto nových problémů bude jejich nejtěžší úkol (o jen jednom z nich zde pojednávám). Tržní ekonomika nic nezajišťuje většině. Je vynikajícím zajištěním pro zločinnou elitu, nejrůznější světová bratrstva a lóže. Ti si všichni jistoty své zajistit dokáží. A dokázali. Ona drtivá většina - říká se jí střední třída a nižší ( a nemohoucí a důchodci ) je však čím dál víc pauperizována. Zločinná elita ji chce transformovat do role novodobých otroků . Soukromá firma nemůže (z její podstaty to není možné - neumí to) nám novodobým otrokům v tomto neokoloniálním světovém systému zajistit dlouhodobě ( dlouhodobost = život jednoho člověka) nic. Jenom svrchovaný stát přímé demokracie je schopen zajistit většině svých obyvatel přiměřeně hrdě prožitý život, zajistit trvale udržitelný důchodový systém pro všechny své obyvatele. Protože svrchovaný stát - kterým samozřejmě dnes ČR není - JE TRVALÝ - trvalý myšleno chápáním času z hlediska lidských životů. Nejméně lidských životů. Svrchovaný stát garantuje člověku jistoty. Jakákoli firma člověku negarantuje ze 30, 40, 50 let - nic. Proto případné pře s dnešními majiteli OKD pro svrchovaný stát nic neznamenají. Kdyby dnešní spolumajitelé OKD byli moudří ( může jim být newyorský umývač nádobí?) - tak by toto o svrchovaném státu věděli - a dobrovolně by se domnělých práv na podíly v OKD vzdali a vše předali majiteli černého uhlí - státu.
Státník upozornil. Státník by takto prostě jenom upozornil a doporučil. Státník ale ví, že nejenom uhlím živ je člověk v zimě, v létě. České zemědělství mafiemi rozbité s přispěním patologickosocialistické EU je ostudou svrchovaného státu. Nejsme svrchovaným státem již - i když první věta ústavy to tvrdí - protože nejsme schopni dnes vyprodukovat všechny základní potraviny bez dovozu pro své obyvatel. Není možné dovážet jabka z Itálie, brambory z Francie, hrušky z Argentiny, cibuli z Čile, česnek z Číny, maso z Němec, to prostě není možné. Myslet si, že tyto produkty jsou levnější a proto nebudeme pěstovat svoje. Není to pravda - je to levnější, když stát živí možná 300 000 lidí, kteří žijí na českém venkově? Je to dotované italské jabko skutečně potom levnější? Není vlastně výrazně dražší - započítáme-li vše co započítáno musí být? Takto pak státník kalkuluje cenu a náklady státu.
České zemědělství, utlumený potravinářský průmysl, oděvní, obuvnický a textilní jsou schopny absorbovat drtivou většinu z dnešních nezaměstnaných tak, aby se číslo dostalo na zhruba 100 000 - a nezvyšovalo se již. To jsou lidé, s kterými si demokracie nedovede poradit - ale nevadí. To číslo je velmi malé. O zemědělství možná příště.

Pozor velký na řešení podle názvů končetin. Jsou řešení pro stát pouze spravedlivá a nespravedlivá. Řešení pravdivá a nepravdivá. Myslet si, že levicová či pravicová řešení jsou cestou z tíživé situace lidstva v 21. a 22. století je bláhové. Hodno dítěte nikoli státníka, angažovaného vzdělaného občana.
Anno Domini a dne níže uvedeného, když jsem dnes dopsal tento text, jakousi shodou okolností promluvil z internetu papež ze Sicílie (50% mladých je tam bez práce a svou zoufalost nad tím projevili právě s ním na velkém setkání). Odsoudil globální ekonomiku a pravil, že v centru dění musí být muž a žena, nikoli zbožňování peněz. Takto lapidárně řekl to, co se snažím výše vysvětlit, mě ovšem nikdo neslyší, papeže slyší.
Je pravděpodobné vysoce, že bude-li takto dál papež pokračovat, brzy se bratrstva postarají o to, aby nežil. Silně dnes zaútočil na výše uvedené mafie.
Ostrava, 22. září 2013 Radoslav Štědroň

Volební program Radoslava Štědroně do říjnových voleb v roce 2012 v ostravském senátním obvodu na období 2012 – 2018


Vážení voliči – zdravím Vás,
dva roky jsou pryč a jsem tu zas. Protože se neměním ( samozřejmě charakterově ) – nemění se ani můj volební program, který jsem Vám nabízel před dvěma lety. Jen doplním nyní pár vět. Minulý program si opět můžete v nezkrácené nikým neomezované podobě přečíst na stránkách Strany práce:

stranaprace.cz

Myslíte, že je líp od roku 2010 v této zemi? Opravdu si to myslíte? Z hlediska jejího zadlužení jsme opět pokročili o mnoho set miliard, takže každý z nás má sekeru u státu dnes zhruba 162 000 korun. Kdybych je měl státu zaplatit za svou rodinu – já , manželka a dcera, tak jsem bezdomovec v tu ránu. To je to co všem nedochází – žijeme na dluh. Stát si na nás občany stále více půjčuje, protože je stát rozkraden. Majetek se rozdal či rozkradl a dnes není kde brát a proto si stát půjčuje a zvyšuje daně. To vše umožňuje dnešní ústava. Takže jestliže se Vám zdá, že slušně přežíváte ( dvě třetiny lidí nemá průměrný hrubý plat v této zemi ) – tak nikoli – opravdu je to jen zdání, kdybyste měli zaplatit onen dluh státu, který si na nás bere – spočtěte si sami. Nebudem žít ale na dluh věčně. Společně s Občanským sněmem připravíme proto novou ústavu a ne, že to bude moje ústava či nějaké strany. Pozor nikoli. Bude se o ní dva roky diskutovat ve veřejnoprávních médiích. A poté bude schválena v referendu tak, jako to dnes má Estonsko a Litva, když to jde tam musí to jít i u nás. Pokud se lidi nebudou ztotožňovat se svým státem – nebudou ho považovat za svůj – nebude ten stát fungovat . A náš nefunguje tak jak by mohl, jak by měl. Nová ústava musí být ústavou většiny národa, do ní vloží národ svou vizi našeho státu, ji bude národ ctít. Je to samozřejmě úkol na zbytek mého života, takže se jistě ještě potkáme. Součástí nové ústavy pochopitelně musí být ( přirozeně – jestli to většina nebude chtít – tak to tam nebude ) – vyrovnání s loupeživým obdobím od roku 1993. Co bylo nakradeno – musí být vráceno. A znovu řádně prodáno jako národní majetek – ale v otevřeném procesu prodeje. Až Vám opět kandidáti na senátora budou tvrdit, že jejich téma je nezaměstnanost nebo školné nebo důchodová reforma – tak si zkuste znovu prostudovat současnou ústavu a zjistíte, že pravomoce na splnění takových bilbordových slibů od takovýchto kandidátů na senátorky či senátory ústava nedává. A znovu takovéto plakáty a bilbordy kolem nás jsou. Nu, takže zase nejděte k volbám, přijde jenom ta zkorumpovaná sebranka parlamentních stran a jejich klik – protože Vy samozřejmě víte, že všichni politici lžou a kradou – takže i my všichni kandidáti jsme jenom zločinci. A opět 80% voličů, kteří k volbám nepůjdou umožní to, aby tam byli stále titíž. Pořád nevíte, že může rozhodnout 8 z deseti nikoli 2 z deseti. Tomu se říká 80%. Lžete, když toto říkáte – v této zemi jsou ještě slušní lidé. Není pravda, že u nás nejsou slušní lidé. A já se za takového považuju. Ale prosím Vás, když nebudete volit mě, já to opět nějak přežiju – prosím Vás ale - nevolte zástupce parlamentních stran. Nasledanou za dva roky.
Radoslav Štědroň


Volební program koalice (Občané.cz, Strana práce, Občané 2011) Protest – nevolím parlamentní strany, do krajských voleb v říjnu 2012 v Moravskoslezském kraji pro volební období 2012-2016:

Protože chceme žít v normálním státě, kde se nekrade a nekorumpuje z veřejných zdrojů a kde politici nelžou, využíváme tímto možnosti zákonodárné iniciativy, kterou krajská zastupitelstva mají. Budeme-li zvoleni předložíme návrh tezí nové ústavy České republiky, hlasováním v krajském zastupitelstvu se pak ukáže, jak se která politická strana staví bez vytáček k naší iniciativě předložit přes český parlament k referendu celému národu schválení nové ústavy. Vážení voliči, zapomeňte na to, že změna jednoho či deseti problémových zákonů či chybějící jeden nebo pět zákonů opraví tento nefungující stát, Česká republika musí mít novou ústavu. Jsme bytostně přesvědčeni o tom, že dnešní česká ústava, která musela být připravena a schválena v roce 1992 pod časovým tlakem, je zásadní příčinou současné špatné společensko-politické situace v naší vlasti.

V našem Moravskoslezském kraji se pak zasadíme o to:

- aby se urychlila dostavba základního kapacitního komunikačního systému, spočívajícího na dobudování D1 až po Věřňovice s možností okamžitého napojení na Polsko ( včetně dobudování všech napojení D1 na město Bohumín ) a především výstavba obchvatů Frýdku-Místku, Krnova, dokončení Opavy a celé nedokončení rychlostní silnice č. 11 směrem na Slovensko. Musí rovněž pokračovat intenzivnější opravy místních silniček v odlehlých částech Bruntálska a Opavska.

- že pomocí zákona o integrované prevenci (č.76/2002Sb.) zpřísníme limity všem největším znečišťovatelům ovzduší, čtyři roky jsme poslouchali kňourání představitelů parlamentních stran k tomuto nejtíživějšímu problému našeho kraje ( toto je naše kompetence z níž se nemůžeme před občany vyvinit, problematika nezaměstnanosti není jen v rukou krajských zastupitelů ), my ho vyřešíme.

Radoslav Štědroň, 31. srpna 2012Lidi, voliči, občané,

na těchto stránkách jsme už téměř všechno k dění v této zemi řekli a napsali. Nekomentujme, neláteřme, neanalyzujme porád dokola – ale řešme nepořádek ve vlasti. Proto jsme se podíleli na iniciativě NEO2011. Za Stranu práce, za sebe Vás vyzývám – zvažte svůj podpis pod tuto akci ( www.neo2011.cz ). Všichni potřebujeme, aby nás bylo milion ( možná půl ) . Pak se seberem a půjdem do Strakovky. Řekneme jim ať odejdou. Věřte, že odejdou, ale nemůže nás být jen pár tisíc. Že si demokraticky v dvouletém období s osmi a půl miliony voličů této země připravíme díky jiné práci veřejnoprávních médií – novou ústavu republiky. Poučeni z chyb uplynulých dvaceti let ústavou zabráníme – aby se opakoval či – nedejbože – aby pokračoval tento český politický chlív.
Není jiné cesty
Radoslav Štědroň

Víme co dělat pro zlepšení společensko-politické situace u nás !

Vystupuji na demonstracích v Ostravě, které začaly vůči tomuto režimu opět 17. listopadu 2011 na Jiráskově náměstí. Organizovali je u nás odboráři, Proalt, Holešovská výzva. Všude jsem dostal chvilku, abych mohl za sebe, Stranu práce nebo i iniciativu neo2011.cz říci několik slov k aktuální situaci v zemi. Podporuji tyto akce, ale z hlediska počtu voličů v naší zemi – osm a půl milionů, je účast na těchto akcích – a to kdekoli v republice zatím malá. Lidi zatím mají co jíst a kde bydlet, a za co bydlet. Současně ale také – a bohužel jsem jeden z mála, upozorňuji na to, že nás v říjnu 2012 čekají volby do krajských zastupitelstev. A do senátu. Naše heslo pro Ty, kteří věří v nápravu věcí společných, zní: Nevolte dnešní ani včerejší parlamentní strany. Ubezpečuji vás všechny, že tato věta toto téma je pro dnešní situaci ve veřejnoprávní televizi naprosto nepřijatelná a i z tohoto důvodu je nám vstup na televizní obrazovky dnes absolutně zapovězen. Cenzura zde prostě existuje. Pokud by tuto „kybernetickou“ větu český volič pochopil, tak je v jeho rukou zcela jiné rozložení sil například v senátu již od tohoto podzimka. Nastoupilo by nových 27 senátorů nespjatých s tím co se tu už více než 20 let děje. Za další dva roky by poměr sil – stejnou volbou v senátu, byl už rozhodující pro další positivnější vývoj v zemi. Takže v senátu lze udělat – pochopením našeho hesla, pořádek už během dvou let. Navíc při způsobu voleb do senátu je riziko volby pětadvacetileté slepice vyloučeno. Pečlivějším výběrem pak zvoleného kandidáta volič může sobě zaručiti vyloučení volby také nejrůznějších účelových osobností, které by hráli na notu stávající parlamentní mafii. Dnešní a včerejší parlamentní strany jsou odpovědny institucionálně za problémy, které dnes a denně odkrýváme v zemi. Dvacet roků slibů a řečí by už českého voliče mělo přimět k zamyšlením nad sebou samým – je-li správné z 60, 70 % senátory nevolit. Tito nevoliči mohou rozhodnout o začátku nové cesty v zemi. Pro krajské volby v Moravskoslezském kraji chystá Strana práce ( stranaprace.cz ) - Koalici pro Moravskoslezský kraj ( KpMsk), ve které bude ještě politické hnutí Demokracie ( Demokracie. info ), jedná se i se dvěma dalšími stranami. Potřebujeme 65 slušných lidí na tuto naši společnou kandidátní listinu. Nemůžeme nikomu z nich zajistit, že se stane hejtmankou či náměstkem hejtmana ani členem krajského zastupitelstva. Jak to? Kromě naší KpMsk bude totiž do krajského zastupitelstva z nejvyšší pravděpodobností samostatně kandidovat ještě dalších 6 neparlamentních subjektů: Paroubkovci, Zemanovci, Bobo, Moravané, piráti a patrně také hasiči. Se všemi těmito jsme schopni v krajském zastupitelstvu spolupracovat. Potíž je ovšem v tom, že se tam patrně nikdo – pokud volič nepochopí onu kybernetickou větu – při účasti občanů, která je v krajských volbách opět zoufalá, nikdo z nás nedostane. A tedy opět se domluví tři parlamentní strany tak či onak – jest úplně jedno jak – mezi sebou. Ani letos se mi nepodařilo vysvětlit kolegům z těchto neparlamentních stran, že jít samostatně je hazard, tato roztříštěnost sil neparlamentní politické scény je pro voliče nepochopitelná. To ovšem neznamená nic nedělat a pouze plakat na náměstích. Proto Vás lidi v našem kraji – žádáme, nabízíme – pojďte všichni vy bez politické příslušnosti na naši koaliční kandidátní listinu pomoci nám ji naplnit a dokázat tím také, že tu jsme, že nesouhlasíme s tím co se děje v našem kraji a státě. Že jsme alternativou pro nevoliče, že má koho volit. Že by měl jít k volbám. Nevolit je neobčanské. Toto přesně parlamentní strany chtějí – vědouce, že si zvolí sami sebe. Nevolit je ovčanské. Nu, všichni Vy slušní, odhodlaní, nebojácní, moudří či alespoň naivní tak, že flintu do žita nezahazujete bez boje, porozmýšlejte. Stojí to za to – před našimi dětmi a vnučkami. A apel ještě silnější na ženy v našem kraji – žádná strana v Česku jich nemá dostatek. Žádná z těch žijících 142. Angažovaných žen je v Česku jako šafránu. Prosím Vás – nenechávejte vše jen na nás bucích ješitných, jest třeba té trochy lásky a ženské naivity a iluzí do rozhodování i v krajském zastupitelstvu. Naše strany – SP a D jsou strany volební typu, my se nehašteříme ve stranických sekretariátech u nás neexistuje žádná stranická mafie a místní stranické loby. Jsme tu pro slušné lidi, protože víme, že bez zaregistrované politické strany je občan v této zemi podle článku 5 naší současné ústavy – jenom párou nad hrncem. Pokud ho nepřijde milion na náměstí – o ničem nemůže rozhodovat. A nebude – navíc když ignoruje stále volby (porád neví, že v den voleb je volič ve své zemi králem). Tak stojí naše ústava. Proto jsme vznikly, proto existujeme – i když s tím již dnes máme osobní existenční problémy v tomto zpropadeném režimu. Nechť – ještě jednou proto – dámy z Osoblažska, Vítkovska, Rýmařovska, Jablunkovska, Bílovecka, Frenštátska, z Orlové i Budišova nad Budišovkou, z celého našeho kraje – zvažte jednorázově podpořit vznik spravedlivějšího systému správy naší země – počíc dnes krajskými volbami. Vaší účastí na naši kandidátní listině. Nejde o žádný vstup do politického subjektu, jde o jednorázový akt podpory slušných lidí (Váš podpis pod Prohlášením kandidáta, že souhlasí s účastí na kandidátní listině do krajských voleb). Spojení na nás je na uvedených w-stránkách našich stran. O program se nemusíte obávat, zde ve zkratce: krajskému zastupitelstvu navrhneme, aby přijalo usnesení pro poslaneckou sněmovnu – s návrhem započetí práce na nové ústavě – to jest koncepční bod našeho volebního programu, druhá část se už bude konkrétně zabývat dopravní problematikou kraje a vyčištěním ovzduší v něm. Nezapomeňte – slušný člověk dnes nevolí parlamentní strany.
Radoslav Štědroň předseda Strany práce 14. červen 2012

K volbám v listopadu 2008

Tyto w-stránky nejsou určeny pro ony rádoby politology v Česku (žádní pořádní tu zatím nejsou - tak za dvacet let), ale pro normální lidi, přestože normální lidi stránky neparlamentních (ani parlamentních) stran téměř vůbec nečtou.
My nekomentujeme každý prd v této zemi či Zemi, ale protože máme stále co říct, tak – aby si snad někdo nemyslel, že jsem už tuzí.
To tedy ne.
V krajích jedna politická mafie je dnes nahrazena novou, která se samozřejmě bude chvíli tvořit. Takže pro naši republiku je to positivní.
Kdyby došlo k zachování stavu před volbami v našich 13 krajích, vybudované struktury by po oněch 12 letech pak mohly být takřka nezbořitelné.
V tom demokracie – umožňující u nás relativně svobodné volby – je přínosem. Zmýlil jsem se v tom , že účast bude podobná jako u voleb do krajů v roce 2004 – byla vyšší přišlo zhruba o 800 000 voličů víc. Nu, nic naplat, ale k volbám ve všech 13 krajích ovšem opět nepřišla drtivá většina voličů. Neodvolilo 4 502 188 občanů této země (odvolilo zhruba 2,9 mil voličů). Ale není se čemu divit, většina má co jíst, většina drtivá opět, má v čem bydlet, proč by se o cosi starali. Zůstanou doma a budou dál nadávat. Takže protože toto jsou důležité danosti pro každého voliče, které se zatím výrazně měnit nebudou – nelze očekávat změny k lepšímu. Nechceme navíc opakovat – co zde na těchto stránkách můžete vidět na videu – k volbám obecně. Jsme po dvaceti letech téměř stále na počátku – ve vysvětlování lidem, co to jsou volby a že má význam volit ty, kteří nejsou odpovědni za problémy, se kterými se můžeme dennodenně střetávat. Tedy stále platí – rozhoduje 4,5 milionu voličů nikoli 2,9 ; u nás ovšem platí ono špecifikum – že to těch 4,5 milionu voličů neví ( nebudeme opět opakovat, že situace ve volbách do senátu je ještě strašnější z pohledu účasti občana na volbách ).
Chybou Dohody je to, že je nás v koalici těchto neparlamentních stran stále málo. Jsme stále nekonečně skoro roztříštění – viz seznam stran do EP ( Strana práce je součástí volebního subjektu –Starostové a nezávislí – Vaše alternativa ).
33 subjektů je pro normálního voliče úplná katastrofa, a přestavitelé oněch neparlamentních subjektů to pořád nechtějí chápat a pořád věří na zázrak. Pokud se tato roztříštěnost zopakuje i do voleb následných do poslanecké sněmovny , které budou patrně již letos, změny k lepšímu se mnozí nedožijeme.

Náš komentář k výsledkům krajských voleb

Denně můžeme v našich novinách číst neuvěřitelné nesmysly z Česka či naopak neuvěřitelné podrobnosti ze zemí, které jsme nikdy neovlivňovali, neovlivňujeme a nikdy ovlivňovat nebudeme. Vážení a milí, je to záměr. Těch pár řádek, které zde nyní zveřejňujeme v celostátním tisku nemají šanci ke zveřejnění. Pročpak? Snažíme se až patologicky o konstatování pouze faktů. Jak vypadají výsledky voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje z listopadu roku 2004?
Každý občan si může výsledky interpretovat z čísel získaných na www.volby.cz.
Těch občanů - voličů je v Moravskoslezském kraji 1 005 660, lehce přes jeden milion.
Platných hlasů bylo z tohoto počtu odevzdáno 269 493.
Tedy 26,8%.
Více než 70% voličů našeho kraje volby ignorovalo.
Stranu, která získala nejvyšší počet hlasů volilo 102 068 občanů, tj. 10,15%, pochopitelně z celkového počtu voličů kraje. Zkorumpovaná informační politika, která zatím v Česku existuje, nepřipouští informovat voliče - občany o tom, že je podstatné z jakého čísla se bere základ pro výpočet zveřejňovaných preferencí či výsledků voleb. Téměř 90% voličů našeho kraje nevolilo stranu ( ať je to, vážení, jakákoli ), která dostala nakonec díky nedemokratickému ( v demokracii rozhoduje většina ) volebnímu systému, drtivou většinu v krajském zastupitelstvu z hlediska počtu mandátů. Shodou okolností to byla strana, která vládla i v předchozím období. Ve volebním období, ve kterém se nestyděla si z peněz daňových poplatníků začít vydávat krajský měsíčník ( navíc s reklamami ) v nákladu - jak bylo zveřejněno - přes 400 000 výtisků ( bylo by zajímavé zjistit zdali existuje obdoba takto zadarmo distribuovaného měsíčníku - v ČR ). Pochopitelně se tento měsíčník stal hlásným flašinetem koaliční rady kraje, ve které nyní opět vítězná strana, měla rozhodující vliv. Je to vlastně i úspěch nás neparlamentních stran - přes tuto informační totalitu, vítězná strana dostala ušmudlaných sto tisíc hlasů. Její první na kandidátce pak obdržel šestadvacet tisíc preferenčních hlasů -

z 1 005 660 voličů.

Přestože každý měsíc snad dva roky před volbami masážovalo voliče 400 000 výtisků krajského hlasatele.
Dopadly by neparlamentní strana tak jak dopadly - kdyby jim někdo dva roky před volbami - do voleb platil noviny, kde by si mohly psát co chtěly - a nemusely by za to platit? Éé… Voliči by měli znát tyto informace.
Ale jinak je to skvělé, přesto, že to většina z nich neví - více než 70% z nich nadalo mandát těm co dnes sedí na kraji - aby o něm rozhodovali. Opakujeme znovu mají pouze zákonný mandát, nikoli morální. Ten nemají. Měli by být čtyři roky velmi zticha a s pokorou přistupovat k politické realitě tohoto státu. Tato situace nebude trvat věčně.
To je jediná jistota, kterou máme.

K vládnutí mají pouze zákonný mandát, nikoli morální.

MFD, zdá se programově hodlá hlodat své čtenáře směrem k podpoře změny dnešního volebního systému. Prostě - zdá se mi, že strašně mladá I.Haslingerová ( a velmi nedávno to bohužel podobně popisovala H. Marvanová ), dnes ve vašich novinách opět horuje pro změnu volebního systému. Její příměr s automobilkou je totálně demagogický ( možná si nevšimla, že v tržní ekonomice rozhodují o fabrikách její majitelé ) o státu však rozhodují občané. Náš národ je rozdělen, píše. A kde na to přišla. Paní - víte o tom, že ve volbách do Evropského parlamentu nedalo nikomu - NIKOMU svůj hlas - 5 950 623 voličů? Z celkového počtu voličů této země - jenž byl v červnu: 8 283 485. A vy chcete mluvit o národu, který je rozdělen? Ano je rozdělen - ale ne vůči dnešním parlamentním stranám. Skoro 6 milionů voličů nepřišlo k volbám a my tvrdíme po pečlivé analýze, že v této mase lidí je velká skupina našich voličů, která se na to nemůže dívat - jsou zkrátka nasraní - a nelze to bohužel exaktněji pojmenovat.

A vy chcete, aby nakonec k volbám přišlo třeba jen voličů milion ( rodiny straníků, klientelistické kliky, zatvrzelí, zhrzení apod. ) - volby stále budou platné a jakýmsi jiným rozdělováním hlasů dosáhnete " pevné vlády"? Možná, že jste si nevšimla, že politický systém v Britanii se nevyíjel 14 roků jako je tomu v případě mladé ČR, ale poněkud déle. Jako žena možná pochopíte, že nelze novorozence ihned poslat na vysokou školu. Například.

Silná vláda tu bude jen tehdy - až dostane silný mandát od voličů - a ten je dán počtem hlasů. Kbyby se v červnu 2006 opakovalo to, že opět nepřijde 6 000 000 voličů k volbám, tak vám nepomůže jakékoli čachrování s volebními systémy. My své navrhujeme,ale zde nedostaneme k tomu prostor.


Radoslav Štědroň
předseda Strany práce
WebArchiv - archiv českého webu WebArchiv - archiv českého webu WebArchiv - archiv českého webu WebArchiv - archiv českého webu WebArchiv - archiv českého webu WebArchiv - archiv českého webu
  Strana práce děkuje za Váš zájem