Kandidát na senátora v okrese Bruntál - Václav Blažek, *1947
 

 

Životopis

Narodil jsem se 30. dubna 1947 v Havlíčkově Brodě, pokřtěn jsem byl tamtéž v katolickém kostele.

Dva roky jsme žili v Lípě u Havlíčkova Brodu. Z Důvodů osídlování pohraničí jsme od roku 1949 žili v Krnově, kde byl můj otec zaměstnán u ČSD. Zde jsem vychodil základní školu. Poté jsem nastoupil v roce 1962 jako učeň pro ČSD do tehdejšího lokomotivního depa v Krnově. V roce 1965 jsem se vyučil zámečníkem kolejových vozidel v učňovském středisku v Olomouci. Pracovat jsem začal při opravách lokomotiv a zároveň jsem se stal čekatelem na povolání strojvedoucího. V roce 1966 jsem vykonával náhradní vojenskou službu v Bohumíně. Před složením zkoušek na strojvedoucího jsem vykonával dva roky práci pomocníka na parních lokomotivách. V roce 1968 jsem začal pracovat jako strojvedoucí na parních lokomotivách. Po zrušení parní trakce a po absolvování přeškolovacího kursu jsem byl přeložen na trakci motorovou. Pracovní zařazení strojvedoucího vykonávám stále, a to na motorových jednotkách v provozní jednotce ČD Krnov. V roce 1976 se s manželkou stěhuji do Bruntálu. Do práce do Krnova dojíždím.

Nebyl jsem nikdy členem žádné politické strany. Jsem naopak členem Federace strojvůdců při PJ Krnov. Aktivně se zabývám orientačním během a jsem předsedou sportovního klubu OB.  Volný čas trávím na zahrádce s chaloupkou.

 

Má motivace stát se senátorem

Do žádné politické strany nikdy vstupovat nebudu. Strana práce, jejíž program se mi líbí, mi nabídla kandidaturu, kterou jsem přijal. Její politický program považuji za nejlepší ze všech politických subjektů v Česku. I když nejsem členem Strany práce, budu za ni "kopat". Tuto formu kandidatury, vyplývající ze stanov strany práce, považuji za výhodu. Budu-li zvolen, rád budu pracovat ve výboru v souvislosti s dopravou. Myslím, že nejen inženýři a třeba i učitelé dopravě rozumí. Také se rád budu věnovat oblasti mládeže a sportu, ale nikoli oblasti vrcholového a profesionálního sportu. Za výhodu také považuji to, že jsem se politikou nikdy profesionálně neživil. Mě voliči "nadávat" nemohou. Ani mi nemohou nic vytknout. Budou-li znovu voleni ti senátoři, co dnes v senátu již sedí, tak to pořád půjde s touto naší zemí tam, kam to jde.