Návrat - HOME

 TABULKA HLASŮ POLITICKÝM STRANÁM OD ROKU 1992

politická strana

1992 (ČNR)

1996

1998

2002

2004 (volby do EP )

počet platných hlasů pro jednotlivé strany

KSČM

spolu s DL

909 490

 

626 136

658 550

882 653

472 862

ODS

spolu s KDS

1 924 483

 

1 794 560

1 656 011

1 166 975

700 942

KDU-ČSL

406 341

 

489 349

537 013

koalice s US-DEU

680 671

223 383

ČSSD

422 736

 

1 602 250

1 928 660

1 440 279

204 903

počet voličů

7 738 981

7 990 770

8 116 836

8 264 484

8 283 485

odevzdané obálky

6 576 026

6 069 404

5 994 844

4 789 145

2 344 290

                                                                                                Zdroj: Český statistický úřad

 

Strana práce sestavila tuto jednoduchou tabulku proto, protože neuvěřitelná manipulace s interpretací čísel z průzkumů a voleb mate při svém rozhodování – myslíme si, velkou část voličů v Česku.

Co je zřejmé z čísel. Například to, že komunistům počet hlasů neroste. Tato věta zdá se být jednoduchá – ale co stupidních komentářů bylo na toto téma za uplynulá léta publikováno.

Pro nás ovšem možná daleko důležitější zjištění vyplývající z uvedeného trendu let 1992 – 2004, je naprosto fatální snížení počtu hlasů pro ODS. Zase – velmi jednoduchá věta – tvrzení, ovšem v tisku téměř stoprocentně všude vidíme a slyšíme uvádět pouze procentuální vyjádření podpory této parlamentní strany ( jak jistě víte stejné procento z milionu a tisíce dává různý absolutní počet ).

Naprosté nepochopení a nedocenění významu voleb u občanů Česka vidíme z účasti ve volbách, respektive přesněji  - z počtu odevzdaných platných hlasů pro kandidující strany.

Ne začíná – ale v české společnosti nastala doba, kdy velká část voličů – jaká, je z tabulky zjevné na první pohled, nevěří smyslu voleb, nevěří, že volbami lze situaci politicko – společenskou – změnit.

Toto je velmi nebezpečný trend. Manipulátoři a demagogové, kteří lék vidí ve změně volebního systému, samozřejmě dělají jen to, jak je nazýváme. Vláda, která bude mít podporu byť 180 poslanců  nebude NIKDY silná, pokud k volbám přijde v červnu 2006 dva či jeden a půl milionu voličů. A co když v roce 2010 jen jeden milion, tedy rodinní příslušníci dnešních parlamentních stran a jejich klientelistické kliky?

Strana práce – a jak jsme mohli pozorovat  i v programech některých neparlamentních stran ve volbách do Evropského parlamentu, není sama, která má řešení na současnou krizi společnosti – ve svých politických programech či volebních programech. Nedostáváme – zatím, však možnost intenzivněji ve veřejných sdělovacích prostředcích tyto naše názory představit a obhajovat.

Proto Strana práce bude i nadále tyto trendy sledovat a bude nekompromisně trvat na svém politickém programu prosazovaném naším etickým kodexem politika.

Proč sledovat – nu, protože jsme přesvědčeni o tom, že bude-li tento trend – zřejmý z tabulky, pokračovat – dojde v Česku znovu k nějaké revoluční změně tohoto zkorumpovaného režimu. SP bude a musí být připravena spolupracovat s dnes nenamočenými, na převzetí odpovědnosti za další fungování státu, krajů a obcí.

Za Stranu práce její předseda Radoslav Štědroň                                                    27.VII.2004

Návrat - HOME