TU - Transparentní účet - Strana státu přímé demokracie – Strana práce

k senátním volbám roku 2022


https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2002174740


Načtěte si odkaz přes ctrl c do paměti a do exploreru vložte přes ctrl v –

objevíte množství peněz, které Strana státu přímé demokracie – Strana práce – na tomto transparentním

účtu vlastní. Zároveň můžete na toto číslo poukázat jakoukoli částku – s vědomím, že musí být jasné,

z kterého účtu byla částka zaslána – a - kdo ji zaslal.